ข้อมูลบอร์ด Arduino Mega 2560 Rev3

MEGA 2560 ถูกออกแบบมาสำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น ด้วย I / O ดิจิตอล 54 พิน อินพุตแบบอะนาล็อก 16 ช่อง และพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการเขียนโปรแกรม จึงเป็นบอร์ดแนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์ 3D และโครงการหุ่นยนต์ สิ่งนี้ทำให้โครงการของคุณมีพื้นที่และโอกาสมากมาย

Read More