Tag: ESP-201

โมดูล ESP8266 รุ่น ESP-201 ข้อดีของรุ่นนี้คือ ขาต่อออกมาเป็นแบบก้างปลา มีขา rx,tx โปรแกรมออกมาให้ชัดเจน ทำให้ต่อทดลองได้ง่าย มีสายอากาศภายในโมดูลไม่ต้องต่อเพิ่ม และยังมีจุดต่อสายอากาศเพิ่มเพื่อให้รับส