ข้อมูล ESP-01 โมดูลสื่อสารข้อมูลอนุกรมไร้สายผ่าน WiFi (ESP8266EX)

เป็นโมดูลที่ช่วยให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลในแบบไร้สายผ่าน WiFi ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากตัวโมดูลนี้จะทำหน้าที่จัดการขั้นตอนต่างๆ ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูล เพียงได้รับคำสั่งในรูปแบบ AT command จากไมโครคอนโทรลเลอร์หรือคอมพิวเตอร์ ทำให้การพัฒนาโปรแกรมทางฝั่งไมโครคอนโทรลเลอร์ที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเครือข่ายข้อมูลผ่าน WiFi ทำให้ง่ายขึ้นมาก และที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือ โมดูลนี้มีราคาไม่สูงมาก เมื่อเทียบกับความสามารถของมัน
Read More

ESP-201 (ESP8266) Wifi Module

โมดูล ESP8266 รุ่น ESP-201 ข้อดีของรุ่นนี้คือ ขาต่อออกมาเป็นแบบก้างปลา มีขา rx,tx โปรแกรมออกมาให้ชัดเจน ทำให้ต่อทดลองได้ง่าย มีสายอากาศภายในโมดูลไม่ต้องต่อเพิ่ม และยังมีจุดต่อสายอากาศเพิ่มเพื่อให้รับส่งได้ดีขึ้น

Read More