Category: DotNET

การอ่านค่า Title จากโปรแกรมที่เรียกใช้งานอยู่ ในโปรแกรม console C# สำหรับการเขียนบอท หรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อเช็คว่า โปรแกรมเป้าหมายแสดงผล หรือมีกระบวนการการทำงานที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้จะเช็คได้

การสร้างคีย์ลัด บางครั้งก็เป็นสิ่งจำเป็น ในโปรแกรมของเรา โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมจำพวกบอท ถ้าหากว่าโปรแกรมบอทเขาเรากำลังทำงานอยู่ แล้วเกิดมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น แล้วเราจะหยุดการทำงานของบอท ในตอนนั้นเป็