Arduino and RTC1307 module

บทความนี้จะเป็นตัวอย่างการใช้งานระหว่าง Arduino MEGA 2560 กับโมดูล RTC1307 แบบง่ายๆ โมดูล RTC ย่อมาจาก Real Time Clock ทำหน้าที่ นับเวลาตามเวลาจริงไปเรื่อยๆ ประโยชน์ของ RTC ก็คือ สามารถนำไปใช้กับโปรเจคที่ต้องการความแม่นยำเกี่ยวกับ วันที่และเวลา เช่น ตั้งเวลารดน้ำต้นไม้ หรือนาฬิกาปลุก เพราะถ้าหากใช้แค่ Arduino อย่างเดียว เมื่อเราเขียนโปรแกรมควมคุม จะมีค่า delay ทั้งจากที่เราเขียนเอง หรือการทำงานบางอย่างในโปรแกรมนั้น ทำให้ไม่เหมาะกับงานโปรเจคประเภทนี้ RTC จึงเป็นทางเลือกที่ดีมากเลยทีเดียว
Read More

ข้อมูลบอร์ด Arduino Mega 2560 Rev3

MEGA 2560 ถูกออกแบบมาสำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น ด้วย I / O ดิจิตอล 54 พิน อินพุตแบบอะนาล็อก 16 ช่อง และพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการเขียนโปรแกรม จึงเป็นบอร์ดแนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์ 3D และโครงการหุ่นยนต์ สิ่งนี้ทำให้โครงการของคุณมีพื้นที่และโอกาสมากมาย

Read More