Category: Arduino

บทความนี้จะเป็นตัวอย่างการใช้งานระหว่าง Arduino MEGA 2560 กับโมดูล RTC1307 แบบง่ายๆ โมดูล RTC ย่อมาจาก Real Time Clock ทำหน้าที่ นับเวลาตามเวลาจริงไปเรื่อยๆ ประโยชน์ของ RTC ก็คือ สามารถนำไปใช้กับโปรเจ

MEGA 2560 ถูกออกแบบมาสำหรับโครงการที่ซับซ้อนมากขึ้น ด้วย I / O ดิจิตอล 54 พิน อินพุตแบบอะนาล็อก 16 ช่อง และพื้นที่ขนาดใหญ่สำหรับการเขียนโปรแกรม จึงเป็นบอร์ดแนะนำสำหรับเครื่องพิมพ์ 3D และโครงการหุ่นยนต