Author: สัญญารักษ์ อักษร

การอ่านค่า Title จากโปรแกรมที่เรียกใช้งานอยู่ ในโปรแกรม console C# สำหรับการเขียนบอท หรือโปรแกรมอื่นๆ เพื่อเช็คว่า โปรแกรมเป้าหมายแสดงผล หรือมีกระบวนการการทำงานที่ถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในส่วนนี้จะเช็คได้

การสร้างคีย์ลัด บางครั้งก็เป็นสิ่งจำเป็น ในโปรแกรมของเรา โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมจำพวกบอท ถ้าหากว่าโปรแกรมบอทเขาเรากำลังทำงานอยู่ แล้วเกิดมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้น แล้วเราจะหยุดการทำงานของบอท ในตอนนั้นเป็

ตัวอย่างการคอนฟิกตั้งค่า wifi ใน Access point mode ของ esp8266 หากตัว ESP ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ wifi ที่กำหนดไว้ได้ ในระยะเวลาหนึ่ง ESP จะทำการเปลี่ยนตัวเองเป็น Access Point ทันที เพื่อให้เราสามารถเข้

เป็นโมดูลที่ช่วยให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลในแบบไร้สายผ่าน WiFi ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากตัวโมดูลนี้จะทำหน้าที่จัดการขั้นตอนต่างๆ ในการเชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูล เพียงได้รับคำสั่งในรู

บทความนี้จะเป็นตัวอย่างการใช้งานระหว่าง Arduino MEGA 2560 กับโมดูล RTC1307 แบบง่ายๆ โมดูล RTC ย่อมาจาก Real Time Clock ทำหน้าที่ นับเวลาตามเวลาจริงไปเรื่อยๆ ประโยชน์ของ RTC ก็คือ สามารถนำไปใช้กับโปรเจ